Poděkování za brigády (1 a 8.5.)

Jménem fotbalové výboru TJ SOkol Jeneč, nám dovolte poděkovat za velmi početnou účast na kvtěnových brigádách. Jsme rádi, že jste si našli čas a přišli...