Dotace od MŠMT pro rok 2018

Dobrý den,

Rád bych Vás seznámil s nejnovějšími informacemi, které OFS obdržel k financování klubů v roce 2018.

FAČR obdržel dotace na činnost pro rok 2018 od MŠMT. Na základě rozhodnutí MŠMT však tyto prostředky nesmí dále poskytnout svým sdruženým spolkům, tedy klubům. V praxi to znamená, že letos kluby neobdrží z programu V. MŠMT žádné finanční prostředky. Spolu se zrušením programu IV., tj. finance na údržbu, se tak jedná o další úbytek státních prostředků směřujících do výkonnostního fotbalu. Jediným programem MŠMT, který mohou amatérské kluby využít, tak zůstává program VIII, který však má řadu omezení, zejména skutečnost, že 50% získaných prostředků musí být použito na odměny trenérů. Na vlastní sportovní činnost pak kluby nejnižší úrovně nemohou získat prakticky žádnou státní podporu.

FAČR rozhodl, že prostředky získané ze státní dotace použije na platbu nákladů na rozhodčí. Alespoň částečně tak kluby mohou participovat na získaných státních prostředcích, i když vzhledem k výši nákladů na rozhodčí z toho budou nejvíce profitovat kluby vyšších soutěží a do klubů pracujících s mládeží bude investováno minimálně.

V praxi to proběhne tak, že FAČR zašle klubům dobropisy a následně finanční prostředky na účet ve výši nákladů, které kluby uhradily v prvním pololetí 2018 sběrnými fakturami za delegované rozhodčí a delegáty. Abyste mohli tyto peníze obdržet, zkontrolujte si prosím správnost čísla bankovního účtu v profilu Vašeho klubu v IS FAČR. Během podzimní části se již poplatky za rozhodčí nebudou na sběrných účtech klubů objevovat. Kluby tedy nemusí vyplňovat žádné žádosti ani předkládat žádné doklady.

Věřme tomu, že se jedná jen o provizorní řešení pro letošní rok a že v budoucnu se státní orgány zaměří na opravdu efektivní podporu amatérského sportu, zejména dětí a mládeže.

S pozdravem

Robert Ploch

Předseda OFS Praha-západ

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *