Zpráva o mimosoutěžní činnosti fotbalového klubu TJ SOKOL JENEČ za rok 2015

Dovolujeme si reagovat na výtku pí. Jakúbkové, která nás osočila na minulém veřejném zasedání OÚ Jeneč, že v porovnání s jinými zájmovými sdruženími pouze čerpáme nejvyšší příspěvky, ale občanům obce neposkytujeme žádné vyžití.

Ač nejsme povinni pí. Jakúbkové skládat žádné účty, přesto bychom ji rádi informovali o několika akcích v roce 2015, které zřejmě neměla možnost navštívit, přestože na všechny bylo upozorňováno s předstihem na internetových stránkách oddílu, veřejných vývěskách i okolních vesnicích.

Dále bychom rádi vysvětlili, že výše našeho příspěvku se odvíjí od počtu aktivních členů. V porovnání s ostatními sdruženími je počet členů TJ SOKOLA JENEČ jednoznačně nejvyšší.

A nyní se budeme věnovat harmonogramu akcí, které jsme v letošním roce pořádali.

  1. 2. – 7. 2. 2015 proběhlo soustředění hráčů dospělých v jihočeském městě Rapšach (podotýkáme, že hráči si soustředění hradí ze svých zdrojů – není na to používán žádný příspěvek od obce).

Dne 13. 3. 2015 uspořádal náš oddíl zábavu v místní sokolovně s bohatou tombolou (plakáty vyvěšeny na několika místech v Jenči i ostatních vesnicích, dále inzerováno formou www stránek, fb stránek).

  1. 5. 2015 – Vrcholná akce letošního roku, oslavy 95. výročí vzniku klubu. V prvé řadě bychom rádi poděkovali obci za podporu této akce a za osobní účast starosty   p. Burgra a zastupitele p. Mičína. Organizační zajištění nám zabralo spoustu volného času, který jsme strávili přípravou a celkovým vylepšením areálu. Není to jen o pracovních aktivitách, ale též o hodinách vyjednávání a zařizován účasti mužstva Amfory a ostatních mužstev. Zajištění doprovodného programu pro děti a dospělé. Při této příležitosti byla vydána brožura, která zachycuje vývoj našeho klubu od jeho založení až po současnost. Na vzniku tohoto upomínkového předmětu se podílel   M. Ptáček a R. Souček, kterým se podařilo oslovit spoustu dnes již bývalých členů a členek Sokola a „vymámili“ dobové vzpomínky i fotografie. Oslavy proběhly naprosto bez problémů, nedošlo k žádným dopravním omezením, žádným výtržnostem a akce byla ukončena v souladu s dodržením nočního klidu.
  1. 6. 2015 – Rozlučkový dětský den našich nejmenších členů. Jako každý rok pořádáme v létě rozlučku se sezonou pro naše malé hráče a jejich sourozence. Letošního dětského dne se zúčastnilo cca 50 dětí a jejich rodiče. Akce se velmi vydařila, byla zakončena hromadným opékáním buřtů a oslavným přípitkem na ukončení sezony.
  1. 6. – 25. 6. 2015 Soustředění žáků v Rokytnici nad Jizerou – Již druhým rokem se nám podařilo zorganizovat soustředění pro naše nejmenší naděje. Odjeli jsme v počtu 13 dětí a 6 dospělých. Sami, svými silami zajišťujeme veškeré služby po celou dobu trvání soustředění. To znamená nejen sportovní program, ale i zajištění stravování, úklid, volnočasovou zábavu atd. Celý tým dospělých, který se stará o hladký průběh této týdenní akce toto činí ve svém volném čase (pokud nestudují, čerpají řádnou dovolenou) a bez nároku na jakýkoliv honorář. I za tuto akci patří všem dospělým ale i dětem velká poklona.
  1. 7. 2015 – Den pro Kačenku – V návaznosti na tragickou událost, kterou pro nás všechny bylo úmrtí našeho spoluhráče a kamaráda J. Kukelky jsme bez váhání přislíbili účast na benefičním turnaji v Hostouni, jehož cílem bylo získat prostředky pro pozůstalé po Jirkovi. Do sbírky jsme se rozhodli přispět jak z klubové kasy, tak i hráči projevili velkou solidaritu a vybrali další částku, kterou podpořili dobrou věc.

Další činnost:

Během minulých pěti měsíců se podařilo obnovit činnost mužstva staré gardy. Tento krok je velmi kladně kvitován ze strany našich starších spoluobčanů, kteří se ještě necítí tzv. do starého železa a rádi přijali možnost si i v pokročilém věku pravidelně zasportovat.

Posledním bodem bychom rádi upozornili na vytvoření nových internetových stránek oddílu, které slouží nejen k informování našich členů, ale i zde si mohou všichni občané Jenče přečíst nebo prohlédnout, co se právě v našem oddíle děje. Byli bychom rádi, kdyby tyto stránky využívali i občané, kteří nejsou spokojeni s tím, jak náš oddíl funguje, či co podniká a touto cestou kontaktovali v prvé řadě nás a nikoli obtěžovali zastupitelstvo obecního úřadu.

Závěrem bychom rádi upozornili, že mimo všech výše uvedených akcí v průběhu sezony zajišťujeme sportovní vyžití pro tři dětská mužstva, což znamená minimálně 3x někdy i 4x týdně se postarat na trénincích či turnajích o spoustu malých dětí a v pořádku je předat rodičům. I tuto činnost naši trenéři dělají ve volném čase a bezplatně. Totéž se týká trenérů dospělých mužstev a členů výboru Sokola, neboť souběžně je nutno zajišťovat chod všech rozjetých soutěží. Z výše uvedených důvodů považujeme výtku za zcela neadekvátní. Nevíme, jakým způsobem poměřuje vynakládání prostředků jednotlivých spolků, zda např. chodí sčítat kolik honů myslivci uspořádají za rok, kolik kaprů vysadí rybáři a ke kolika požárům vyrazí hasiči??? Velice rádi, jelikož i my jsme občany Jenče, uvítáme jakékoli inovativní návrhy od   pí. Jakúbkové a jí podobných kritiků a rádi podpoříme svou účastí akcí, která bude uspořádána v její režii.

V Jenči dne 28.7.2015

Předkládá: Tibor Rigo – předseda oddílu

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *